• Sayılan, F.; Yıldız, A.; Baykal, N.S. (2017). Yetişkinlerin Temel Eğitimi Bağlamında Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Programının Bütünsel Bir Değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50 (2), 1-32.
  • Sayılan, F. (2015). “Some Critical Reflections on Lifelong Learning Policy in Turkey,” Journal for Critical Education Policy Studies. Volume 12, Number 3. December 2014-January 2015: 156-170. http://www.jceps.com/archives/2338
  • Sayılan, F. (2014). “Piyasa ve Din Kıskacında Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,” Eleştirel Pedagoji. Sayı 31. Ocak Şubat 2014: 17-23.
  • Sayılan, F. (2014). “Değişen Koşullarda Eğitim ve Bilim Emekçileri,” Eleştirel Pedagoji. Sayı 34. Temmuz-Ağustos 2014: 31-34.
  • Deveci, Tanju; Uysal, Meral (2014). Participants’ opinions on andragogical applications based on the communicative teaching method. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 47,sayı 2 :089-116.
  • Sayılan, F. (2011). “Yazlık İş Olarak Bilim: Ek ders ve Paralı Öğretimden Zaman Kalırsa Eğitim Sen Üniversite Taraması,” (Adnan Gümüş, Meral Tekin ve diğerleri ortak) Eğitim Bilim Toplum. Cilt 9, Sayı 34. 2011: 67-141.
  • Yıldız, A. & Öztürk, H.T. (2011). Yetişkin Temel Eğitim Uygulamalarına İngiltere’den Bir Örnek: ‘Okuma Hakkı Kampanyası’ Deneyimi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 36, Sayı 162. Sayfa, 112-125.
  • Yıldız, A. (2011). Okuma-Yazma Kurslarında Okuma-Yazma Öğreniliyor mu? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11-1. Sayfa, 403-421.
  • Baykal, N.S. (2011). Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika’da Halkın Eğitimi. NWSA, 6 (3), 2363-2389.