• Baykal, N.S.; Ural, A.; Alica, Z. Editörler. (2017). Eleştirel Eğitim Seçkisi (2. Baskı). Pegem Akademi: Ankara.
  • Baykal, N.S.; Ural, A.; Alica, Z. Editörler. (2014). Eleştirel Eğitim Seçkisi. Pegem Akademi: Ankara.
  • Uysal, M.; Yıldız, A. (Editörler). (2014). Eleştirel Eğitim Yazıları. Siyasal Kitapevi: Ankara.
  • Uysal, M.; Yıldız, A., Baykal, N.S., Alica, Z. (2013). III. International Conference on Critical Education (III. Eleştirel Eğitim Konferansı) Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara Üniversitesi Yayını. No 373.
  • Uysal, M. (2013). Efsane Dekan-Anılarıyla Cevat Geray. İsim Yayınları:Ankara.
  • Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar, Dipnot Yayınları: Ankara.